Photo of Animalia: Girdled Cardinalfish (species: Taeniamia zosterophora) (Lizard Island Field Guide)

Taeniamia zosterophora at Lizard Island.

© Andy Lewis