Photo of Animalia: Violetline Maori Wrasse (species: Oxycheilinus digramma) (Lizard Island Field Guide)

Violetline Maori Wrasse, Oxycheilinus digramma

© Andy Lewis