Photo of Animalia: species: Cypraea tigris (Lizard Island Field Guide)

Cypraea tigris at Lizard Island

© Barbara Banks